Priser

Vi är anslutna till försäkringskassan. Du som patient omfattas i regel av tandvårdsförsäkringen.
Prisexempel på behandlingar:

 • Undersökning: 825-1030kr
 • Akut undersökning: 365-500kr
 • Lagning av framtänder: 595-1425kr
 • Lagning av kindtänder: 760-1890kr
 • Krona framtand eller kindtand 5730-7165kr (materialkostnad kan tillkomma).
 • Tandblekning 2900-4200kr

Vad kostar tandvård:

Tandvårds bidrag varierar beroende på ålder
 • 22-29, 300 kr per år
 • 30-74, 150 kr per år
 • 75 år och äldre, 300 kr per år
 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris.
 • För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet av behandlingens referenspris*
 • För kostnader överstigande 15 000 kronor betalar patienten 15 procent av behandlingens referenspris.

* Referenspriser är det pris som anges i försäkringskassans beräkningsgrund för tandvårdsersättningen.
Eftersom tandvården har fri prissättning kan din behandlingskostnad avvika från ovanstående beräkningsgrund.