Priser

Vi är anslutna till försäkringskassan. Du som patient omfattas i regel av tandvårdsförsäkringen.
Prisexempel på behandlingar:

 • Undersökning: 909-1085kr
 • Akut undersökning: 471-514kr
 • Lagning av framtänder: 656-1496kr
 • Lagning av kindtänder: 818-1999kr
 • Krona framtand eller kindtand: 6009-7513kr (materialkostnad kan tillkomma).
 • Tandblekning: 2900-4200kr

Vad kostar tandvård:

Tandvårds bidrag varierar beroende på ålder
 • 24-29, 600 kr per år
 • 30-64, 300 kr per år
 • 65 år och äldre, 600 kr per år
 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris.
 • För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet av behandlingens referenspris*
 • För kostnader överstigande 15 000 kronor betalar patienten 15 procent av behandlingens referenspris.

* Referenspriser är det pris som anges i försäkringskassans beräkningsgrund för tandvårdsersättningen.
Eftersom tandvården har fri prissättning kan din behandlingskostnad avvika från ovanstående beräkningsgrund.