Här finns ingen exakt regel utan vi diskuterar oss fram till en lösning som svarar mot just dina förutsättningar och behov.