Spänning och stress i kombination med t.ex. tandgnissling kan ge huvudvärksproblem.