Priser

Vi är anslutna till Försäkringskassan. Du som patient omfattas i regel av tandvårdsförsäkringen.

Prisexempel på behandlingar:

 • Undersökning: 949-1565kr

 • Kompletterande undersökning av enstaka besvär: 515-570kr

 • Akut undersökning: 515-570kr

 • Lagning av framtand: 961-1720kr

 • Lagning av kindtand: 1125-2315kr

 • Krona framtand eller kindtand: 7290-8740kr (materialkostnad kan tillkomma).

 • Tandblekning: 3600-4200kr

För ett fullständigt kostnadsförslag behöver vi träffa dig.

Då kan vi göra en bedömning av din munhälsa och ge dig ett kostnadsförslag utifrån dina behov och önskemål.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0920-402 400.

Boka tid

Tandvårdsbidrag

Tandvårdsbidrag varierar beroende på ålder

 • 24-29 år, 600 kr per år

 • 30-64 år, 300 kr per år

 • 65 år och äldre, 600 kr per år

 • För tandvård upp till 3 000 kronor betalar vuxna patienter fullt pris

 • För kostnader mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar patienten halva beloppet av behandlingens referenspris

 • För kostnader överstigande 15 000 kronor betalar patienten 15 procent av behandlingens referenspris.

* Högkostnadsskyddet beräknas på Försäkringskassan referenspriser. Referenspriset är det pris som anges i Försäkringskassans beräkningsgrund för tandvårdsersättningen. Eftersom tandvården har fri prissättning kan din behandlingskostnad avvika från ovanstående beräkningsgrund.

Boka tid